Vi skapar sam­arbeten mellan den pro­fessio­nella musik­världen och anpassade skolor för ett inklu­derande svenskt musikliv.