Improvisation som konstnärlig metod

Fritt Spelrums metod är baserad på den specialutbildning som Lucy Rugman gick vid fakulteten för Music and Health på Royal Northern College of Music i Storbritannien. Metoden sätter barnens kreativitet i centrum och ger dem möjlighet att skapa och uppleva musik i gemenskap med professionella musiker. Med musikernas hjälp kan barnen uttrycka sig och vara aktiva medspelare oavsett funktionsnedsättning eller rörelsehinder.

Elever med extra stora motoriska, perceptiva och/eller kognitiva utmaningar brukar gå i så kallade ämnesområdesklasser på de 
anpassade skolorna.

Här sker mötet, kommunikationen och speglingen på ett annat sätt än gängse möten mellan musiker i till exempel orkestrar.

I det musikaliska mötet med eleverna använder Fritt Spelrum sig av en musikalisk improvisationsteknik där lyssnandet och närvaron är primär medan den verbala och intellektuellt baserade kommunikationen däremot är satt ur spel. Eleverna uttrycker musiken genom ljud och rörelser vilka Fritt Spelrums musiker med hjälp av instrument och teknik lyfter fram, tar tillvara och svarar musikaliskt på.

Kommunikationen genom musik är mycket värdefull för personer som vanligen möter stora svårigheter med kommunikation, men är också av stort värde för personerna runtomkring – inte minst för oss medverkande musiker som konstnärligt utövande människor.

SE ETT FILMEXEMPEL HÄR