Om oss

Fritt Spelrum är ett pionjärprojekt som arbetar tillsammans med barn och unga med funktionsnedsättningar för att de ska få plats i de finaste konsertrummen och på de bästa scenerna. Våra professionella pedagoger/musiker/workshopledare är specialister på att musicera tillsammans med barn med funktionsnedsättningar. I samarbete med anpassade skolor och den professionella musikvärlden ger Fritt Spelrum utrymme för barnen att skapa, uppleva och kommunicera med musiken som språk. I oförglömliga konserter får barnen uppträda på scen tillsammans med varandra och orkestermusiker.

Initiativtagare till Fritt Spelrum är klarinettisten Lucy Rugman som har stor erfarenhet från liknande projekt i Storbritannien. Hennes metod sätter barnens kreativitet i centrum och ger dem möjlighet att uppleva sammanhang och gemenskap i samklang med professionella musiker. Med musikernas hjälp kan barnen uttrycka sig och vara aktiva medspelare oavsett funktionsvariation eller rörelsehinder.

Fritt Spelrum vill bidra till en musikkultur med betoning på kreativt skapande och att professionella musiker och barn i anpassade skolor tillsammans ska vidga vyerna för vad som är möjligt. Fritt Spelrums mission är att skapa en struktur för fortsatt samarbete mellan den professionella musikvärlden och den anpassade skolan.

Fritt Spelrums vision

Fritt Spelrum vill bygga stabila och långsiktiga strukturer i musiklivet för att möjliggöra ett demokratiskt och inkluderande musikliv för alla. För att nå dit ligger fokus på att fortsätta att utbilda workshopledare så att projekten kan äga rum på flera ställen samtidigt.

Vi vill också utöka vårt instrumentförråd med funkinstrument, ’touch bells’ med mera. Vi deltar mer än gärna på konferensdagar, håller föreläsningar eller på andra sätt förmedlar vår kunskap.

Vi fortsätter våra samarbeten med Kollaborativet och Scen:se för att utbyta erfarenheter på området med det gemensamma målet att skapa ett nationellt kompetens och kunskapsnätverk kring scenkonst för och med funktionsnedsatta.

Fritt Spelrum har även ett manifest. 
Läs gärna!
Manifest

Samarbeten och uppdrag

Fritt Spelrum har sedan starten samarbetat med:

Konserthuset Stockholm

Gävle Symfoniorkester

Camerata Nordica – Länsmusiken Kalmar

Uppsala Konsert och Kongress och
Musik i Uppland

Stockholm Concert Orchestra

Musikaliska

Musikcentrum Öst

Västerås Konserthus